MgA. Mgr. Pavel Kryl
advokát

 Ceník

S ohledem na přísnou úpravu výkonu advokacie jsem vázán povinností mlčenlivosti ve vztahu k informacím týkajícím se mých klientů, tedy i cenám za poskytované služby v jednotlivých případech. Na základě dohody je zásadně možné volit mezi následujícími způsoby stanovení odměny za poskytované služby dle požadavku klienta:

Hodinová sazba
Při použití hodinové sazby je klientovi účtována odměna ve výši od 2.500,- Kč bez DPH za každou hodinu času účelně stráveného poskytováním právních služeb. Hodinová sazba je vhodná v případech, nelze předem určit rozsah právních služeb.

Pevná odměna
Tento způsob stanovení odměny je obvyklý při realizaci předvídatelných případů. Klientovi je účtována předem dohodnutá odměna za předem sjednané množství právních služeb. 

Paušální odměna
Stálým klientům nabízím za své služby v předem vymezeném rozsahu výhodný měsíční paušál, jehož výše je v pravidelných časových intervalech upravována podle skutečného objemu právních služeb, poskytnutých klientovi v předchozím období.

Výsledková odměna
V individuálních a odůvodněných případech je možno sjednat odměnu jako podíl na výsledku sporu či hodnotě věci, která je předmětem právní služby.

Dohodou lze samozřejmě dospět i ke kombinaci více shora uvedených způsobů stanovení odměny.

Pokud výše odměny za právní služby není sjednána, použije se pro stanovení odměny vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, která upravuje tzv. odměnu mimosmluvní.  Advokátní tarif naleznete zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=22

Dle dohody lze platit v hotovosti, bankovním převodem, vkladem na účet advokáta.

 

 

 

 

 

 


  • Mobilní telefon
    + 420 604 238 309
  • E-mail
    pavel.kryl@akancelar.cz
  • Kancelář
    Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6
Copyright © 2014 MgA. Mgr. Pavel Kryl | admin