MgA. Mgr. Pavel Kryl
advokát

 

O kanceláři

 
Jako advokát poskytuji právní služby zejména v oblasti občanského, obchodního, trestního a autorského práva. Díky úzké spolupráci s advokátní kanceláří Dub & Beránek, s níž kancelář sdílím, jsem schopen poskytnout profesionální služby i v dalších oblastech, a to jak při přípravě smluvní agendy, tak i v rámci soudních sporů. Samozřejmou součástí všech služeb je ověření pravosti podpisu na mnou vytvořených i cizích listinách a poskytnutí advokátních úschov.
 
Ve vztahu ke klientům kladu důraz na osobní přístup a dostatečnou informovanost o právních jednáních konanných jejich jménem. Mám za to, že každý klient má nárok být od počátku seznámen nejen s očekávanými benefity, ale i riziky spojenými s jeho případem. Ze zkušenosti rovněž vím, že některé problémy je nutné řešit i mimo běžnou pracovní dobu a jsem připraven svým klientům v tomto ohledu vyjít vstříc.
 
Mými klienty jsou fyzické i právnické osoby. Vzhledem k úzké a trvalé spolupráci s advokátní kanceláří Dub & Beránek jsem schopen zajistit i právní služby v rozsahu, který by byl v rámci samostatné praxe nemyslitelný. 
 
 
               Těším se na Vaši návštěvu!
 
 

  • Mobilní telefon
    + 420 604 238 309
  • E-mail
    pavel.kryl@akancelar.cz
  • Kancelář
    Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6
Copyright © 2014 MgA. Mgr. Pavel Kryl | admin